SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei, numită în cele ce urmează „BLACK FRIDAY” este TENSA ART DESIGN S.R.L., societate cu răspundere limitată înregistrată conform legislației Republicii Moldova la Agenția Servicii Publice cu numărul de înregistrare (IDNO) 1023600009883 cu sediul în str. A. Pușkin, 47/1, bl. C, of.1, mun. Chișinău, Republica Moldova, denumită în continuare "Organizatorul".

1.2. Campania se va derula în conformitate cu Regulamentul Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Aceştia sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 

1.3. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ului https://www.lensa.md/.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului https://www.lensa.md/.

1.5. Campania se adresează celor care vin în magazinele Lensa. 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

2.1. Campania se desfășoară în toate magazinele Lensa și pe Lensa.md, în perioada 01.11.2023, ora 08:00 - 04.01.2024, ora 08:59.
2.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul https://www.lensa.md/, precum și prin actualizarea prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE 

3.1. Clientii beneficiaza de reduceri din PRP (pret recomandat de furnizor), la cumparaturile efectuate din magazinele fizice, in limita stocului disponibil, dupa cum urmeaza:

  • pana la 90 % reducere la categoria ochelari de soare
  • pana la 90 % reducere la categoria rame de vedere 
  • pana la 70 % reducere la categoria lentile de contact
  • pana la 80 % reducere la categoria lentile de contact colorate
  • pana la 90 % reducere la categoria solutii si accesorii

3.2. Campania va fi semnalizata magazinele Lensa prin materiale publicitare. 

3.3. Reducerile din Campanie se pot cumula cu alte beneficii acordate clientilor Lensa.

 

SECŢIUNEA 4. DATE PERSONALE

4.1.În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din data de 8 iuli 2011 privind protectia datelor cu caracter personal (denumită în continuare “Legea 133/2011”),  prin participarea şi înscrierea conform prezentului Regulament, este necesar ca participanţii să pună la dispoziţia Organizatorului date cu caracter personal (de ex: nume, prenume, număr telefon, e-mail), conform Regulamentului şi Formularului de înscriere.

4.2. Participanţii declară că au cunoştinţă despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Reglament şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile Legii 133/2011..

4.3. Participanţii îşi pot retrage oricând şi în mod gratuit consimţământul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimţământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea la concurs, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date cu caracter personal, dreptul la intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la TENSA ART DESIGN S.R.L., cu sediul în Str. A. Pușkin, 47/1, bl. C, of.1, mun. Chișinău, Republica Moldova sau la adresa de email: [email protected] .

 

SECŢIUNEA 5. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

5.1. Pentru scopul acestui Regulament, justificarea datorită unui impediment înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

5.2. Dacă o astfel de situaţie împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă justificarea datorită unui impediment, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 6. LITIGII

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti moldovenești competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul website-ului https://www.lensa.md/.